DET ER PÅ TIDE Å STIFTE BEKJENTSKAP MED OSS OG JESUS

Berik din sjel med å delta på de ulike møtene

lovprising
Søndags gudstjenester

Lovsang, barneopptreden, andakt

religion, faith, cross
Bønn og faste møter

Vi samler sammen og setter fokuset på faste og bønn og ber for våre ungdommer og for byen vår

hands, book, read
Fredagsmøter

Bibelundervisning blant annet via Zoom

helbredelse
Helbredelsesmøter

Jesus leger sårene dine. Vi ber for de syke. Kom forventningsfull.

Hvorfor skal du gå i en menighet

Menigheten er familien til kristne, der vi utøver å tilbe Gud i felleskap og i Ånden og føler Hans nærvær, glede, velsignelse og beskyttelse.

Hva får du igjen av tjene Jesus?

Når man blir “født på ny”, da kan man se Guds rike. – Johannes 3,3. Du får en personlig forbindelse til Gud, din skaper, som elsker deg av hele sitt hjertet.