VELKOMMEN TIL FEM

FEMFrelsens Evangeliske Menighet, er for hele Bergen og er etablert nettopp for deg! Du er hjertelig velkommen og bli kjent med oss!

Hvem er vi?

Vi holder til i Heiane 8, sentralt i Åsane; vis a vis Harley Davidson.

Vi er alt fra ca. 40 – 50 mennesker; voksne, ungdommer og småbarn. Her samles både store og små i ulike alder til lovsang og gudstjenester. Disse foregår både på norsk og tamilsk. 

Vi i FEM er tilsluttet Det Norske Baptistsamfunnet som har per idag over 100 menigheter rundt omkring i hele Norge. 

 

Vår visjon

Vår visjon er å møte Gud, formes av Ham, og utbre Guds rike ved å spre det gode budskapet om at Jesus frelste oss mennesker ved å død for våre synder og stå opp fra de døde.

Menighetens læregrunnlag bygger på Den Hellige bibelen.

Vi som menighet som ønsker å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land, gjennom mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende menighetsfellesskap. 

Vi ønsker å være et varmt og tjenende fellesskap med Jesus i sentrum. 

Hvem tror vi på?

Hva holder vi på med?

01.

Fokus

Vårt fokus og lengsel i menigheten er at vi må få være i Guds nærvær.

02.

Forvandle

Ingenting kan forvandle oss på samme måte som et virkelig møte med Gud.

03.

Levende

Det er vårt høyeste ønske at alle i menigheten skal ha en levende relasjon med Jesus.

04.

Lede

Herrens Ånd skal lede oss til å nå ut til stadig nye mennesker i tiden fremover. 

05.

Oppleve

Vi ber om at vi skal erfare Hans nærvær og at enda flere skal få oppleve livet i Gud. Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i Hans Sønn. 1. Joh. 5,11

06.

Det gode budskap

kjærlighet: være varm og inkluderende for alle 

frelse: befri mennesker fra synd og evig død til et hellig og evig liv

fellesskap: skape åndelig tilhørighet ved å forankre i troen

 

Hva får du igjen?

Menigheten er familien til kristne, der vi utøver å tilbe Gud i felleskap og i Ånden og føler Hans nærvær, glede, velsignelse og beskyttelse.

bli bekreftet i troen og ha følelesen av å bli elsket

Sannheten skal dere kjenne til og sannheten skal sette dere fri. Ta del i bibelens lære, for å bli mer lik Jesus

 

Få hjelp og støtte av hverandre, for å ha et tett og godt fellesskap