Vår MISJON

FEM, Frelsens Evangeliske Menighet, er for hele Bergen og er etablert nettopp for deg! Du er hjertelig velkommen.

Vi i FEM er en del av Det Norske Baptistsamfunnet som har per idag over 100 menigheter rundt omkring i hele Norge. Vi er alt fra ca. 40 – 50 mennesker; voksne, ungdommer og småbarn, som holder til i flotte lokaliteter hos Åsane Misjonsmenighet i Åsane. Her samles både store og små i ulike alder til gudstjenester og møter.

Vi driver med ulike møter og gudstjenester som kids worship, søndagsskole, helbredelses-møter, fastebønns-møter, ungdomsmøter, bibelundervisning og søndagsgudstjenester. Vi samler oss om nattverden, om bønnene og om lovprisningen av Herren.

Dette gjør vi gjennom sang og musikk. Det som opptar oss, er å utøve Jesu kjærlighet og praktisk hjelp for dem som har det vanskelig. Og vi er opptatt av å drive misjon, og bli sendt ut som misjonærer og støtte misjonsarbeid både i Norge og i andre land.

Ekstraordinært møte med Jesus

Vårt fokus og lengsel i menigheten er at vi må få være i Guds nærvær. Ingenting kan forvandle oss på samme måte som et virkelig møte med Gud. Det er vårt høyeste ønske at alle i menigheten skal ha en levende relasjon med Jesus, og at Herrens Ånd skal lede oss til å nå ut til stadig nye mennesker i tiden fremover. 

Vi ber om at vi skal erfare Hans nærvær og at enda flere skal få oppleve livet i Gud. Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i Hans Sønn. 1. Joh. 5,11

Vårt kjerneområde

Vi ønsker at alle skal få høre det gode budskap om Jesus Kristus, til frelse for alle mennesker i hele Norge og resten av verden, gjennom følgende grunnleggende verdier: